ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับ

 

World First UK Ltd

WorldFirst UK Limited เป็นบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนในสหราชอาณาจักร โดยหมายเลขบริษัทของเราคือ 05022388 คุณสามารถค้นหารายละเอียดนี้ได้ในเว็บไซต์ Companies House WorldFirst UK Limited ได้รับอนุญาตจาก Financial Conduct Authority (“FCA”) ให้เป็นสถาบันการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Money Institution) โดยอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์ ค.ศ. 2011 (Electronic Money Regulations 2011) หมายเลขอ้างอิงบริษัทสำหรับ FCA ของเราคือ 900508

ที่อยู่ที่จดทะเบียนของ WorldFirst UK Limited คือ Millbank tower, 21-24 Millbank, London, SW1P 4QP

WorldFirst Netherlands B.V.

WorldFirst Netherlands B.V. คือบริษัทประเภทจำกัดความรับผิด (Limited Liability Company) จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้จดทะเบียนกับหอการค้าในประเทศเนเธอร์แลนด์ภายใต้หมายเลข 72715898 World First Netherlands B.V. ได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์ (De Netherlandsche Bank หรือ “DNB”) ให้เป็นสถาบันการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Money Institution) โดยอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์ ค.ศ. 2011 (Electronic Money Regulations 2011) หมายเลขอ้างอิงบริษัทสำหรับ DNB ของเราคือ R161090 ที่อยู่ที่จดทะเบียนของ World First Netherlands B.V. คือ Herengracht 448, Unit 2.1, Amsterdam, 1017 CA, Netherlands

WorldFirst UK Ltd in Canada

WorldFirst UK Ltd มีการจดทะเบียนแยกในประเทศแคนาดา โดยจดทะเบียนเป็นธุรกิจบริการด้านการเงินกับ Financial Transactions Reports Analysis Centre of Canada (“FINTRAC”) และสามารถให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการโอนเงินแก่ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในประเทศแคนาดา

WorldFirst Pty Ltd (Australia)

WorldFirst Pty Limited เป็นบริษัทในประเทศออสเตรเลียของเรา และเป็นบริษัทที่เราใช้ทำธุรกรรมกับลูกค้าส่วนใหญ่ในออสเตรเลีย WorldFirst Pty Ltd ควบคุมโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (Australian Securities and Investments Commission หรือ ASIC) โดยมีหมายเลขใบอนุญาต AFS คือ 331945 หมายเลขบริษัทในออสเตรเลีย (ACN) คือ 132 368 971

WorldFirst Pty Ltd ยังเป็นผู้ให้บริการด้านการรับส่งเงินที่กำหนด ซึ่งจดทะเบียนกับ Australian Transaction Reports and Analysis Centre (“AUSTRAC”) อีกด้วย คุณสามารถค้นหาข้อมูลนี้ได้จากทะเบียนภาคธุรกิจการรับส่งเงิน (Remittance Sector Register) ในเว็บไซต์ของ AUSTRAC

WorldFirst Asia Ltd

WorldFirst Pty Ltd ยังเป็นผู้ให้บริการด้านการรับส่งเงินที่กำหนด ซึ่งจดทะเบียนกับ Australian Transaction Reports and Analysis Centre (“AUSTRAC”) อีกด้วย คุณสามารถค้นหาข้อมูลนี้ได้จากทะเบียนภาคธุรกิจการรับส่งเงิน (Remittance Sector Register) ในเว็บไซต์ของ AUSTRAC คุณสามารถตรวจสอบยืนยันข้อมูลนี้ได้ที่ เว็บไซต์การออกใบอนุญาต MSO

WorldFirst Asia Pte. Ltd

World First Asia Pte Ltd (“WFAPL”) ได้รับการจดทะเบียนในสิงคโปร์ภายใต้หมายเลข UEN 201229924N และควบคุมโดย Monetary Authority of Singapore (“MAS”) WFAPL ได้รับอนุญาตจาก MAS ให้เป็นสถาบันการชำระเงินหลักที่ได้รับอนุญาตให้สามารถให้บริการโอนเงินข้ามพรมแดนได้ โดยอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริการการชำระเงิน คุณสามารถตรวจสอบยืนยันข้อมูลนี้ได้ที่ เว็บไซต์ของ MAS

ลูกค้าทั้งหมดที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม จะต้องลงทะเบียนกับ WFAPL เนื่องจากเราไม่ได้ถือใบอนุญาตในการให้บริการทางการเงินใดๆ ในประเทศดังกล่าวนี้

World First UK limited in UAE

World First UK Limited ได้รับอนุญาตให้เป็นสำนักงานผู้แทนและควบคุมโดย Dubai Financial Services Authority (DFSA) หมายเลขอ้างอิงบริษัทสำหรับ DFSA ของเราคือ FRN005170 ที่อยู่ที่จดทะเบียนของสำนักงานเรา ได้แก่ WorldFirst, Unit 27, Level 3, Gate Village Building 10, DIFC, PO Box 125115, Dubai, UAE