นโยบายข้อจำกัดความรับผิดของ WorldFirst

นโยบายข้อร้องเรียน

WorldFirst มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่คุ้มค่าและดียิ่งกว่า

เราเชื่อว่าการว่าจ้างพนักงานที่มีความทุ่มเทและได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะช่วยให้เราบรรลุจุดมุ่งหมายนี้ได้

แต่อาจมีบางครั้งที่เราอาจให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่คุณคาดหวัง ซึ่งเราก็ได้กำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาเพื่อระบุวิธีที่เราจะจัดการกับข้อร้องเรียนใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากบริการที่คุณได้รับ

วิธียื่นข้อร้องเรียน

คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้โดยใช้ช่องทางที่คุณสะดวก อาทิ ทางจดหมาย โทรสาร อีเมล โทรศัพท์ หรือยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเองต่อพนักงานของ WorldFirst คนใดก็ได้

คุณสามารถส่งอีเมลมายัง complaints.asia@worldfirst.comได้เช่นเดียวกัน เราจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอีเมลนี้ในเวลาทำการของเรา

ข้อร้องเรียนจะได้รับการบันทึกไว้ในระบบของเรา และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจะตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 3 วันทำการ โดยจะตอบกลับเป็นข้อความแสดงการรับทราบพร้อมกับให้รายละเอียดการติดต่อ ชื่อ และตำแหน่งของเจ้าหน้าที่

โดยปกติเราจะติดต่อคุณผ่านทางอีเมล เว้นแต่คุณจะขอให้เราติดต่อคุณผ่านทางไปรษณีย์ เราจะเริ่มตรวจสอบข้อร้องเรียนของคุณโดยเร็วที่สุด และวางแผนแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าให้คุณทราบ เราจะอธิบายถึงผลการประเมินข้อร้องเรียนดังกล่าว พร้อมด้วยการดำเนินการแก้ไขหรือวิธีการชดเชยให้คุณทราบในการตอบกลับขั้นสุดท้าย เราอาจลงมือใช้มาตรการเพื่อที่จะปรับปรุงระบบหรือกระบวนการตามความจำเป็นเช่นกัน

ช่องทางติดต่อ

World First Asia Pte Ltd
51 Bras Basah Road
#04-08 Lazada One
Singapore 189554

E-mail: complaints.asia@worldfirst.com